986   (032) 22 44 471   509 982 529

STRAŻ MIEJSKA

ŁAZISKA GÓRNE

29.01.2019-10.02.2019

Dodano :2019-02-10

29.01 – 08.02     Straż Miejska wspólnie z Policją dziesięciokrotnie wykonywała czynności wobec osób nietrzeźwych.  Z uwagi na zagrożenie zdrowia i życia dwie osoby przekazano Pogotowiu Ratunkowemu, sześć doprowadzono do Izby Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej, a wobec dwóch pozostałych, czynności wykonał policjant.

30.01                     Patrol Straży Miejskiej udał się na ul. Mikołowską, gdzie zabezpieczył prace prowadzone przez firmę oświetleniową „Virman”.

             31.01                   Patrol Straży Miejskiej udzielił transportu osobie będącej pod opieką MOPS-u.

31.01 – 08.02     W związku z realizacją uchwały smogowej przeprowadzono siedem kontroli spalania
w piecach CO.

31.01 – 02.02     Straż miejska czterokrotnie udzieliła wsparcia policji podczas awantur domowych.

             02.02                   Strażnik miejski udzielił wsparcia Policji podczas kradzieży sklepowej na ul. Kościuszki.

02.02 – 04.02     Dwukrotnie interweniowano wobec osób bezdomnych. Jedną osobę przewieziono do noclegowni w Przegędzy.

02.02                     Wspólny patrol policjant – strażnik miejski udał się na ul. Mickiewicza, gdzie doszło do pobicia. Na miejscu czynności wykonał policjant.

05.02                     Straż Miejska sześciokrotnie interweniowała w sprawie bezpańskich psów.
Trzy razy wezwano Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, a w pozostałych przypadkach odnaleziono właścicieli. W związku z niezachowaniem należytych środków ostrożności nałożono jeden mandat karny.

10.02                     Zabezpieczano przebieg III Powiatowych Targów Edukacji i Pracy odbywających się w hali MOSiR.

10.02                     Wspólnie z policjantem podjęto interwencje w sprawie próby samobójczej. Ponieważ nikt nie otwierał drzwi strażacy z PSP Mikołów wyważyli drzwi siłownikiem hydraulicznym. Nieprzytomną kobietę po interwencji pogotowia ratunkowego przewieziono do szpitala.

07.02 – 08.02     Patrol Straży Miejskiej podjął trzy interwencje dotyczące potrąconych zwierząt. W dwóch przypadkach zwierzęta były martwe, a raz wezwano weterynarza.