986   (032) 22 44 471   509 982 529

STRAŻ MIEJSKA

ŁAZISKA GÓRNE

Porozumienie z Wyrami

Porozumienie z Wyrami

9 maja 2008 r. Burmistrz Miasta Mirosław Duży podpisał porozumienie z Wójtem Gminy Wyry Barbarą Prasoł. Porozumienie dotyczy współpracy z Gminą Wyry w zakresie wspólnej realizacji zadań obejmujących ochronę porządku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o strażach gminnych. W związku z tym nasza Straż Miejska obejmuje działaniem także Gminę Wyry.