986   (032) 22 44 471   509 982 529

STRAŻ MIEJSKA

ŁAZISKA GÓRNE

INFORMACJA O ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI

Straż Miejska w Łaziskach Górnych dba o bezpieczeństwo i spokój mieszkańców Łazisk Górnych i Wyr. Pilnuje przestrzegania prawa.

Straż Miejska:

 • reaguje na czyny szkodliwe dla społeczeństwa i zabronione prawem, takie jak zakłócanie spokoju i porządku publicznego
 • pilnuje, aby kierowcy samochodów i rowerzyści przestrzegali prawa, na przykład parkowali w wyznaczonych miejscach
 • zajmuje się awariami i innymi nieprawidłowościami mogącymi stanowić utrudnienia dla mieszkańców
 • udziela pierwszej pomocy rannym lub chorym osobom
 • dba, aby nie niszczyć budynków i miejsc z których korzystają mieszkańcy Łazisk Górnych i Wyr
 • dba o bezpieczeństwo podczas dużych wydarzeń
 • pomaga osobom bezdomnym
 • dba o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
 • walczy ze smogiem i chroni przyrodę
 • pomaga bezdomnym i rannym zwierzętom
 • prowadzi zajęcia edukacyjne o bezpieczeństwie dla mieszkańców

Ze Strażą Miejską można się kontaktować dzwoniąc na numer alarmowy 986 lub stacjonarny 32 224 44 71.

Straż Miejska ma siedzibę w budynku przychodni przy Placu Ratuszowy 1B w Łaziskach Górnych, położonym w centrum miasta.

Osoby głuche mogą wysłać SMS na numer 509 982 529.

Aby skontaktować się ze Strażą Miejską można też:

 • przyjść osobiście
 • napisać pismo i wysłać na adres:
  Straż Miejska w Łaziskach Górnych
  Plac Ratuszowy 1B
  43-170 Łaziska Górne
  lub przez platformę ePUAP