986   (032) 22 44 471   509 982 529

STRAŻ MIEJSKA

ŁAZISKA GÓRNE

Rys historyczny

Powołanie do życia Straży Miejskiej w Łaziskach Górnych jako Wydz. Urzędu Miasta nastąpiło w drodze Uchwały Rady Miasta w październiku 1992r.

Początki były skromne – cała straż liczyła czterech pracowników. Działalność skupiała się głównie na sprawach porządkowych oraz wykroczeniach drogowych. W tamtym okresie służba była pełniona tylko w dni powszednie pon. – pt. w godz. 7.30 – 20.00.

W 1999 r. nastąpiły istotne zmiany formy organizacyjnej, kiedy to z dotychczasowego Wydz. Urzędu Miasta Straż Miejska przekształciła się w samodzielną jednostkę budżetową.

Przełomem był styczeń 2000 r. Powstała nowa straż oraz został powołany nowy Komendant Andrzej Drozdowski. Zwiększono liczbę etatów oraz zmieniono priorytety w kierunkach działalności jednostki – główny akcent położono na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

W maju 2000 r. w wyniku porozumienia pomiędzy Burmistrzem Miasta Łaziska Górne a Komendantem Powiatowym Policji nawiązano ścisłą współpracę z Policją. Przynosi to wymierne rezultaty. 

W miarę uzupełniania kadry poszerza się zakres działalności naszej straży: wprowadzono całodobowy, przez siedem dni w tygodniu system służb oraz bezpłatny telefon alarmowy 986, co pozwala na stały kontakt mieszkańców z funkcjonariuszami. Uzyskano również zgodę MSWiA na używanie radiowozu jako pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym, co ma olbrzymie znaczenie w sytuacjach zagrożenia dla życia lub zdrowia.

Oczywiście jednostka zajmuje się wszystkimi zadaniami wynikającymi z poszerzających się uprawnień, zarówno tych związanych z bezpieczeństwem jak również z zakresu kontroli ruchu drogowego i działalności porządkowej. Wprowadzono szereg programów, których realizacja polega na poprawie estetyki miasta i bezpieczeństwa na drogach, m. in. „Bezpieczna droga do szkoły”, „Trzeźwość”, „Spokojna strefa”, „Bezpieczny weekend”.

9 maja 2008 r. Burmistrz Miasta Mirosław Duży podpisał porozumienie z Wójtem Gminy Wyry Barbarą Prasoł. Porozumienie dotyczy współpracy z Gminą Wyry w zakresie wspólnej realizacji zadań obejmujących ochronę porządku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o strażach gminnych. W związku z tym nasza Straż Miejska obejmuje działaniem także Gminę Wyry.