986   (032) 22 44 471   509 982 529

STRAŻ MIEJSKA

ŁAZISKA GÓRNE

26.08.2019-05.09.2019

Dodano :2019-09-05

28.08     Strażnik wspólnie z policjantem udali się na ul. Wiejską, gdzie doszło do kradzieży sklepowej. Czynności na miejscu wykonał funkcjonariusz Policji.

28.08     Zatrzymano,  a następnie przetransportowano  do KP mężczyznę z ul. Długiej, który wraz z dziećmi usiłował wysadzić się w powietrze. Po wykonaniu przez Policję czynności wstępnych przewieziono go do szpitala.

29.08     Strażnik wspólnie z policjantem udali się na ul. Lasoki, gdzie doszło do awantury domowej. Zatrzymanego tam mężczyznę przewieziono na Izbę wytrzeźwień.

30.08     Strażnik i policjant udali się na ul. Kościuszki, gdzie w sklepie awanturował się nietrzeźwy mężczyzna, który dokonał kradzieży towaru. Na miejscu czynności wykonał funkcjonariusz Policji. Mężczyznę przewieziono do IW w Rudzie Śląskiej.

31.08     Strażnik wspólnie z policjantem udali się na ul. Dworcową, gdzie doszło do kradzieży. Okazało się, że zatrzymany sprawca był poszukiwany. Na miejscu czynności wykonał funkcjonariusz Policji.

01.09     W związku z informacją o pożarze traw udano się na ul. Kopalnianą. Miejsce zabezpieczono do czasu przyjazdu OSP, która ugasiła pożar.

02.09     W związku z rozpoczęciem roku szkolnego zabezpieczono przejścia dla pieszych znajdujące się w pobliżu szkół na terenie miasta.

02.09     Potrąconą  sarnę przy ul. Łazy przekazano do Pogotowia Leśnego w Mikołowie.

04.09     Na ul. Cieszyńskiej interweniowano wobec osoby potrzebującej pomocy. Po wykonaniu pierwszych czynności mężczyzną zajęła się córka.

04.09     Wspólny patrol Policji i Straży Miejskiej interweniował na ulicy Wyrskiej w związku z próbą samobójczą. Na miejsce wezwano Pogotowie Ratunkowe, które zabrało mężczyznę do szpitala w Mikołowie.

05.09    Strażnik z policjantem podjęli interwencję w sprawie mężczyzny awanturującego się na przystanku przy ul. Staszica. Na miejscu ujęto kobietę, która okazała się poszukiwana. Czynności wykonał policjant.