986   (032) 22 44 471   509 982 529

STRAŻ MIEJSKA

ŁAZISKA GÓRNE

25.04.2019-08.05.2019

Dodano :2019-05-08

25.04 – 05.05     Czterokrotnie interweniowano wobec osób nietrzeźwych, dwie z nich przewieziono do miejsca zamieszkania, a w dwóch przypadkach, ze względu na zagrożenie życia, do Izby Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej.

25.04                     Do siedziby Straży Miejskiej zgłosiła się kobieta, która z powodu problemów zdrowotnych nie potrafiła dotrzeć do swojego domu. Patrol Straży Miejskiej bezpiecznie odwiózł ją do miejsca zamieszkania.

26.04 – 07.05     Straż Miejska pięciokrotnie udzielała pomocy zwierzętom. Sarnę oraz gołębia przekazano do Pogotowia Leśnego w Mikołowie, dwa psy przekazano właścicielom, natomiast do rannego koziołka przy ul. Wyzwolenia wezwano PSP Mikołów.

27.04                     W godzinach wieczornych wspólny patrol policjant i strażnik miejski zatrzymał osobę poszukiwaną w związku z ucieczką z Zakładu Opiekuńczo - Wychowawczego. Po wykonaniu czynności osobę przekazano opiekunowi ZOW w Sosnowcu.

30.04                     Wspólny patrol policjant i strażnik miejski udał się na ul. Chopina, gdzie doszło do uszkodzenia pojazdu wózkiem widłowym. Czynności wykonał funkcjonariusz Policji.

29.04 – 30.04     Strażnicy miejscy pięciokrotnie dokonali kontroli posesji prywatnych pod kątem spalania odpadów lub paliw zabronionych w piecach C.O.

02.05                     Patrol Straży Miejskiej dokonał zabezpieczenia gry miejskiej łaziskich harcerzy pod             nazwą „W poszukiwaniu bieli i czerwieni”.

04.05                     Strażnik miejski dokonał asysty podczas interwencji Policji w związku z kradzieżą         sklepową na ul. Wiejskiej.

05.05.                   Strażnik wspólnie z policjantem udali się na ul. Kościelną, gdzie nieznani sprawcy        pomalowani elewację budynku kościoła. Na miejscu czynności wykonał policjant.

06.05                     Straż Miejska interweniowała w kwestii uszkodzonego pojazdu zaparkowanego w rejonie wiaduktu przy  DK-81, który został usunięty.