986   (032) 22 44 471   509 982 529

STRAŻ MIEJSKA

ŁAZISKA GÓRNE

21.09.2018-06.10.2018

Dodano :2018-10-06

21.09     W godzinach popołudniowych udzielono wsparcia pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w transporcie osoby bezdomnej do Noclegowni w Przegędzy.

21.09     Wspólnie z Policją interweniowano na ul. Św. Barbary  wobec osoby nietrzeźwej, którą umieszczono w Izbie Wytrzeźwień.

22.09     Razem z Policją zabezpieczono mecz piłkarski rozgrywany na stadionie Polonii Łaziska.

24.09 – 03.10 Strażnicy miejscy przeprowadzili prelekcje wśród uczniów łaziskich szkół nt. bezpiecznego poruszania się po drogach oraz zachowania się wobec zwierząt i osób nieznajomych.

25.09     W reakcji na zgłoszenie patrol Straży Miejskiej wspólnie z policjantem udał się na ul. Kwiatową, gdzie z okien jednego z domów wydobywał się gęsty dym. Strażnicy podjęli próbę wejścia do domu, ale uniemożliwił im to duszący dym. Jak się okazało właściciel bezpiecznie opuścił budynek. Wezwana na miejsce załoga Straży Pożarnej przejęła interwencję.

27.09     Wspólny patrol strażnik miejski – policjant udali się na ul. Klonową, gdzie błąkały się psy. Ustalono ich właściciela, którego strażnik miejski ukarał mandatem karnym.

27.09     Wspólny patrol strażnik miejski – policjant udali się na ul. Kościuszki, gdzie doszło do kradzieży sklepowej. Na miejscu czynności wykonał funkcjonariusz KP.

02.10     Podczas patrolu na ul. Dworcowej zauważono dym wydobywający się z ziemi i rozgrzany grunt. O zaistniałej sytuacji poinformowano Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie, które skierowało na miejsce PSP.

04.10     Od mieszkańca Łazisk otrzymano informację o wycieku wody z rurociągu biegnącego przez las przy ul. Górniczej. Informacja potwierdziła się, w związku z czym o zaistniałej sytuacji powiadomiono Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, jak również Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie.