986   (032) 22 44 471   509 982 529

STRAŻ MIEJSKA

ŁAZISKA GÓRNE

10.07.2017-25.07.2017

Dodano :2017-07-25

10.07   Nietrzeźwego mężczyznę względem którego podjęto interwencję na ul. Pstrowskiego doprowadzono do Izby Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej.

 

11.07   Ranną sarnę z ul. Morcinka przekazano do Pogotowia Leśnego w Mikołowie.

 

14.07   Na ul. Wyrskiej podjęto interwencję wobec czterech mężczyzn spożywających alkohol. Sprawcy wykroczenia zostali pouczeni.

 

17.07   Wspólny patrol Policjant – Strażnik Miejski interweniował na ul. Zwałowej
w związku z awanturą domową. Sprawcę umieszczono w Izbie Wytrzeźwień.

 

19.07   Patrol Policjant – Strażnik interweniował w sprawie dziewczynki pozostawionej bez opieki. Czynności wyjaśniające w tej sprawie prowadzi Policja.

 

22.07   W godzinach nocnych na oś. Kościuszki pouczono 4 sprawców zakłócania ciszy.

 

24.07   Na ul. Wyrskiej wspólnie z patrolem Policji ujęto w godzinach nocnych nietrzeźwego kierowcę. Czynności wykonali f-usze KP.

 

24.07   Wspólnie z Policjantem na ul. Pstrowskiego zabezpieczono miejsce wycinki drzew.