986   (032) 22 44 471   509 982 529

STRAŻ MIEJSKA

ŁAZISKA GÓRNE

09.05.2019-25.05.2019

Dodano :2019-05-25

09.05               Wspólny patrol policjant – strażnik miejski dokonał zabezpieczenia budynku Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w związku z maturami.

09.05               Straż Miejska przeprowadziła prelekcje pod nazwą „Akcja Segregacja”
w Szkole Podstawowej nr 4 im. Przyjaciół Ziemi.

09.05-16.05    Na ul. św. Barbary pięć razy interweniowano w związku z bezdomnym mężczyzną śpiącym w pomieszczeniu z bankomatem. Po interwencji mężczyzna opuścił bankomat. O sytuacji powiadomiono bank.

10.05-25.05    Strażnicy miejscy wspólnie z policjantami dziesięć razy interweniowali wobec osób nietrzeźwych, które doprowadzono do Izby Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej.

11.05               Na ulicy Słowackiego wspólny patrol Policji i Straży Miejskiej ujął mężczyznę, który nie zastosował się do wyroku Sądu (zakaz zbliżania się).

16.05               Strażnik miejski z policjantem interweniowali na ul. Wyrskiej w związku z kradzieżą dużej ilości pieniędzy. Czynności wyjaśniające prowadzi Policja.

21.05               Odpowiednim służbom przekazano Informację o nieświecących latarniach ulicznych przy ul. Dworcowej i Orzeskiej.

23.05               Na telefon 986 otrzymano informację o zapadniętej jezdni na ul. Staszica. Informację potwierdzono, a sprawę przekazano odpowiednim służbom.

25.05               Policjanci wspólnie ze Strażnikami zabezpieczyli bieg „Łaziskie Liście”.

25.05               Wspólny patrol policjant – strażnik miejski dwa razy interweniował wobec potrąconych zwierząt. Sprawą zajęły się odpowiednie służby.