986   (032) 22 44 471   509 982 529

STRAŻ MIEJSKA

ŁAZISKA GÓRNE

07.02.2018-22.02.2018

Dodano :2018-02-22

             08.02 - Wspólny patrol policjant i strażnik miejski udał się na ul. Świętej Barbary w celu kontroli działania                               sygnalizacji świetlnej. Nieprawidłowości zgłoszono odpowiednim służbom.

             09.02 – 17.02 Strażnicy miejscy samodzielnie i wspólnie z Policją wykonywali czynności wobec 12 osób                                   nietrzeźwych. 8 doprowadzono do Izby Wytrzeźwień, 3 przekazano rodzinie a w 1 przypadku wezwano                                 pogotowie ratunkowe, które zabrało mężczyznę do szpitala.

             09.02     Strażnik Miejski razem z pracownikiem OPS przewieźli osobę bezdomną do noclegowni w Przegędzy.

             12.02     Potrąconego psa z ul. Górnośląskiej przekazano weterynarzowi.

12.02     Na ul. Mikołowskiej interweniowano w związku z zapaleniem się sadzy w kominie. Powiadomiono PSP Mikołów.

13.02     Na ul. Mickiewicza wspólny patrol Policji i straży Miejskiej podjął interwencję w związku z samobójstwem. Na miejscu  podjęto próbę reanimacji, jednak wezwany na miejsce lekarz stwierdził zgon. Dalsze czynności wykonał f-usz Policji.

15.02     Na trasie DK-81, do czasu przyjazdu policjantów z Wydz. Ruchu Drogowego, zabezpieczono miejsce potrącenia dzika.

17.02     Wspólny patrol policjant i strażnik miejski na ul. Wyzwolenia interweniował w związku z kradzieżą w autobusie. Czynności wykonał f-usz Policji.

18.02     Wspólnie z Policją interweniowano na osiedlu Kościuszki w związku z awanturą domową. Na miejscu okazało się również, że jeden z awanturujących się próbował popełnić samobójstwo. Wezwano Pogotowie Ratunkowe, które zabrało mężczyznę do szpitala psychiatrycznego.

18.02     W  godzinach popołudniowych otrzymaliśmy informację o potrąconych przez pociąg dzikach leżących w rejonie dworca PKP przy ul. Sienkiewicza. Po potwierdzeniu informacji  sprawę przekazano do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

20.02     Wspólny patrol Policji i Straży Miejskiej udał się na ul. Lasoki w sprawie podejrzenia kradzieży pieniędzy. Czynności wykonała Policja.